Egzaminator: dr hab. n.med. Hanna Winiarska

Koordynator ćwiczeń: dr n. farm. Danuta Cenajek-Musiał

materiały do wykładów i ćwiczeń będą zamieszczane w Wisusie.