15.11.2020


Miło Nam poinformować, iż Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii UMP - Pan Prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak, wraz z dwoma innymi

badaczami: dr hab. Jackiem Kujawskim z Katedry i Zakładu Chemii Organicznej UMP oraz dr hab. prof. INWIRZ Marcinem Ożarowskim z Instytutu Włókien

Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, zostali edytorami gościnnymi wydania specjalnego czasopisma
Applied Sciences (ISSN 2076-3417)

pt. "Natural Bioactive Compounds for Biomedical Applications: Experimental and Theoretical Studies".


Serdecznie gratulujemy i za prośbą wydawnictwa zapraszamy do zgłaszania publikacji do ww. wydania.Link do wydawnictwa:

Special Issue "Natural Bioactive Compounds for Biomedical Applications: Experimental and Theoretical Studies"


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 06.11.2020 r. odbyła sie II Konferencja naukowa (tym razem online)

pt. "Żywienie a zdrowie prokreacyjne kobiety".

W jej toku, w sesji nr V udział brał rówież Pan Prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak - Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii, wygłaszając wykład

pt. "Zmiany metabolizmu leków stosowanych w ciąży pod wpływem spożycia warzyw, soków i owoców".


Poniżej załączono link do witryny dot. tematyki konferencji oraz Jej programu.

https://zywienieaprokreacja.pl/

Program konferencji

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


WYKŁADY 12. EDYCJI TYGODNIA MÓZGU ODWOŁANE

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem Oddziału PAN w Poznaniu podjął decyzję o przesunięciu obrad 12. Tygodnia Mózgu . 

Informacja o nowym terminie ukaże się w późniejszym czasie.


-----------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
w dniach 16 - 20.03.2020 r. w godzinach 17.00 - 19.00 w Ośrodku nauki PAN ul. H. Wieniawskeigo 17 w Poznaniu odbędą się wykłady z okazji 12. Tygodnia Mózgu w Poznaniu.

Wszystkich zainteresowanych SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)

Link wydarzenia poniżej:
https://poznan.pan.pl/tydzienmozgu/#program


--------------------------------------------

Obrona pracy doktorskiej

W dniu 22 lutego 2019 r. o godz. 9:00 w Sali Senatu,  w Centrum Kongresowo - Dydaktycznym odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr farm. Agnieszki Stelmaszyk

Rozprawa doktorska pt:

"Wpływ dapagliflozyny na wybrane aspekty patomechanizmu przewlekłych powikłań cukrzycy" 

Promotor: dr hab. Marzena Dworacka prof. UM

Promotor pomocniczy: dr n. farm. Anna Wesołowska

Rezenzenci:

Prof. dr hab. Adam Szeląg, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Dr hab. Anna Bogacz prof. nadzw. Instytutu Włókien Naturalnych i Roslin Zielarskich w Poznaniu

 

Pani dr n. farm. Agnieszce Stelmaszyk GRATULUJEMY!