Podstawowe wyposażenie laboratorium - GALERIA

 


Widok - rzut na wnętrze pomieszczeniaZestaw do elektroforezy poziomej kwasów nukleinowych z zasilaczemTermocykler gradientowy TC1000-G (Dragon Lab)Dygestorium z kontrolowanym przepływem powietrza oraz lampą UVAmplifikator kwasów nukleinowych z detekcją fluorescencji w czasie rzeczywistym - MIC qPCR (BioMolecular SystemsAmplifikator kwasów nukleinowych z detekcją fluorescencji w czasie rzeczywistym  
- MIC qPCR (BioMolecular Systems) wraz z oprzyrządowaniem 

Adres www do strony producenta: https://biomolecularsystems.com/

 
.

Link: Unboxing wersji demo:
 https://www.youtube.com/watch?v=UtRt23wy7ZM&t=4s


Spektrofotometr (Nano Photometer, Implen, USA)
System biosensorowej analizy interakcji białko-analit - Octet K2  
- w oparciu o spektroskopię międzyfazowej interferometrii (ang: biolayer interferometry; BLI)  wraz z oprzyrządowaniem (ForteBio; Molecular Devices, USA)


Adres www do strony producenta: https://www.fortebio.com/octet-k2.html

 

Galeria - Pracownia Farmakologii in vitro - widok pomieszczeń, wybrana infrastruktura badawcza 

 

Widok - rzut na pomieszczenie przy wejściu do Laboratorium

   

 

Widok - rzut na pomieszczenie hodowli komórkowych

 

 

Komora z kontrolowanym laminarnym obiegiem powietrza i filtrem HEPA oraz mikroskopy optyczne 

  


  

Komora z kontrolowanym laminarnym przepływem powietrza i filtrem HEPA

 

 

Cieplarka do hodowli in vitro Heraeus

 

 
Inkubator do hodowli in vitro New Brunswick Galaxy 170R