STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE FARMAKOLOGII w Katedrze i Zakładzie Farmakologii UMP


10.06.2021

W dniu 10.06.2021 o godzinie 18:00 odbyło się, z wykorzystaniem platformy MS Teams, spotkanie członków dwóch Studenckich Kól Naukowych UMP, tj. SKN

Neuropsychiatrii UMP
oraz SKN Farmakologii UMP, podczas którego dwie Panie Prelegentki - przewodnicząca SKN Neuropsychiatrii - p. Anna Konopka oraz

SKN Farmakologii - p. Anna Szoszkiewicz - wygłosiły refereat pt: "ADHD u osób dorosłych".


W toku wykładu p. Anna Konopka przybliżyła słuchaczom zagadnienia obejmujące kluczowe aspekty związane z etiologią i objawami

charakterystycznymi dla ADHD (w tym również charakterystycznych dla dzieci), z kolei p. Anna Szoszkiewicz zaprezentowała

współcześnie obowiązujące metody leczenia tego zaburzenia.


Paniom Prelegentkom serdecznie gratulujemy bardzo ciekawej formy prezentacji, czytelny sposób przedstawienia zawiłości związanych

z diagnostyką i farmakoterapią ADHD, pragniemy również serdecznie podziękować wszystkim słuchaczom za udział w spotkaniu.


Materiały ze spotkania zostaną umieszczone niezwłocznie na witrynie internetowej Katedry.





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.04.2021


W dniu dzisiejszym, tj. 26.04.2021 r. o godz. 18.30 odbyło się, z wykorzystaniem platformy MS Teams, spotkanie członków Studenckiego Koła Farmakologii

UMP
, podczas którego pracownik badawczo - dydaktyczny Katedry i Zakładu Farmakologii UMP - Pani mgr Kamila Czora - Poczwardowska - wygłosiła wykład

pt. "Oreksyny - działanie na OUN".

Podczas prezentacji słuchacze zapoznali się z neurobiologicznym podłożem działania neuropeptydów - oreksyn, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ich

efektywności w wybranych modelach zwierzęcych uzależnienia alkoholowego. 


Materiały ze spotkania zostaną umieszczone niezwłocznie na witrynie internetowej Katedry. 


Pani Prelegent jak i obecnym za udział serdecznie DZIĘKUJEMY !!!! 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo, pomimo okresu pandemicznego, w dniach 15 - 19.03.2020 r. w Ośrodku nauki PAN ul. H. Wieniawskeigo 17 w Poznaniu odbyły się wykłady z

okazji 12. edycji Tygodnia Mózgu w Poznaniu.

Wszystkie wykłady były transmitowane na żywo na kanale YouTube oraz stronach internetowych Oddziału PAN w Poznaniu.

Linki do wydarzenia oraz streszczeń wykładów poniżej:

https://poznan.pan.pl/tydzienmozgu/#program



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.11.2020W dniu dzisiejszym, tj. 09.11.2020 o godz. 18.00 odbyło się inauguracyjne spotkanie członków Studenckiego Koła Farmakologii

UMP
. Spotkanie odbyło się z wykorzystaniem platformy MS Teams



https://www.facebook.com/groups/505280789640064



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.facebook.com/groups/505280789640064/





----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Tydzień Mózgu w Poznaniu

WYKŁADY 12. EDYCJI TYGODNIA MÓZGU ODWOŁANE

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem Oddziału PAN w Poznaniu podjął decyzję o przesunięciu obrad 12.

Tygodnia Mózgu. 



Informacja o nowym terminie ukaże się w późniejszym czasie.




----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w dniach 16 - 20.03.2020 r. w godzinach 17.00 - 19.00 Ośrodku nauki PAN ul. H. Wieniawskeigo 17 w Poznaniu odbędą się wykłady z okazji 

12. Tygodnia Mózgu w Poznaniu
.

Wszystkich zainteresowanych SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)

Link poniżej:

https://poznan.pan.pl/tydzienmozgu/#program




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


04.11.2019


Szanowni Państwo,

W dniu 04.11.2019 r. o godz. 18.30 w Katedrze i Zakładzie Farmakologii UMP odbyło sie spotkanie organiazcyjne dotyczące funkcjonowania SKN Farmakologii w bieżącym roku akademickim.

Wszystkich zainteresowanych aktywną partycypacją w kole
serdecznie zapraszamy :) !

https://www.facebook.com/events/709995562834293/




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 25.05.2019

W dniu 25.05.2019 r. studentka III roku kierunku Farmacja, a jednocześnie przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Farmakologii, Pani Anna Warych podczas konferencji "Frontiers in Neurology, Neurophysiology and Neuropharmacology, 4th Students International Conference" organizowanej w Poznaniu wygłosiła wykład pt. "The involvement of salidroside in modulation of dopaminergic genes transcription in the hippocampus of rats with induced alcohol tolerance".

Poniżej fotorelacja. Pani prelegentce serdecznie gratulujemy !!!. 

   

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

18.03.2019 

   Szanowni Państwo,

   w dniu dzisiejszym, tj. 18.03.2019 r. o godz. 18.15 w Katedrze Farmakologii UMP przy ul. Rokietnickiej 5a odbyło się spotkanie Studenckiego Koła Farmakologii UMP, podczas którego Pani dr hab. Małgorzata Kujawska z Katedry i Zakładu Toksykologii UMP wygłosiła wykład pt. "Potencjał naturalnych polifenoli w profilaktyce choorby Parkinsona".

 Prelegentka podsumowała aktualny stan badań w zakresie metodologii badań, przede wszystkim przedklinicznych badań in vitro i in vivo, nad patomechanizmem choroby Parkinsona (PD), pięciu głownych dróg działania szerokiej grupy związków polifenolowych definiujacych ich neuroprotekcyjne właściwości (m.in. działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne, antyapoptyczne czy antyagregacyjne), z uwzglednieniem najbardziej aktualnych i udokumentowanych literaturowo modeli badawczych PD. Wskazała również ktorym związkom udowodniono zdolności do pokonywnaia bariery krew - mózg. 

   Już w toku wykładu, jak i po nim, wywiązała się gorąca i obfitująca w sugestie dyskusja. 

 Mamy nadzieję, iż słuchaczom po wysłuchaniu wykładu takie terminy jak chociażby: "substantia nigra, mikrobiota, urolityny, synukleina, parkina, modele transgeniczne, komórki iMPSC" nie będą obce.  

  

Pani Prelegent jak i obecnym za udział serdecznie DZIĘKUJEMY !!!!  

 

-------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, 

W dniach 11 - 15.03.2019 w godz. 17.00 do 19.00 w poznańskim Oddziale Polskiej Akademii Nauk odbędzie się 11. Tydzień Mózgu w Poznaniu !!!!!

http://www.pan.poznan.pl/tydzien_mozgu/index.html

Gorąco zachęcamy do wysłuchania wykładów !!!!! 

 

----------------------------------------------------------------------------