Tematy prac magisterskich na rok akademicki 2021/2022:

1. "Wpływ wenlafaksyny na neuronalny szlak sygnałowy insuliny w doświadczalnym modelu cukrzycy".

Kierownik: dr farm. Katarzyna Manikowska

Opiekun: dr farm. Magdalena Borowska


2. "Analiza struktury zużycia antybiotyków w wybranych oddziałach szpitala klinicznego".

Kierownik: dr hab. med. Hanna Winiarska

Opiekun: dr hab. med. Hanna Winiarska


3. "Nieprawidłowości farmakoterapii bólu pooperacyjnego na podstawie dokumentacji wybranych oddziałów zabiegowych szpitala klinicznego".

Kierownik: prof. UM  dr hab. Marzena Dworacka

Opiekun: prof. UM  dr hab. Marzena Dworacka


4"Badania aktywności cytostatycznej nowych oksymowych pochodnych kwasu oleanolowego".

Kierownik: dr farm. Piotr Ruszkowski

Opiekun: dr farm. Piotr Ruszkowski


5. "Aktywność przeciwnowotworowa in vitro aminowych analogów geldanamycyny".

Kierownik: dr farm. Piotr Ruszkowski

Opiekun: dr farm. Piotr Ruszkowski


6. "Ocena wpływu metyldopy i bajkaleiny, jako przedstawiciela flawonoidów, na ekspresję genów wybranych przedstawicieli biotransformacji ksenobiotyków u ciężarnych szczurów z nadciśnieniem tętniczym".

Kierownik: dr farm. Michał Szulc

Opiekun: dr farm. Radosław Kujawski


7. "Molekularne podłoże interakcji metabolicznej metyldopy i chryzyny u ciężarnych samic szczurów z nadciśnieniem tętniczym".

Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak

Opiekun: mgr farm. Kamila Czora-Poczwardowska-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tematy prac magisterskich na rok akademicki 2020/2021:

1. “Ocena wpływu salidrozydu na ekspresję genów dla izoform dehydrogenazy alkoholowej, aldehydowej oraz wybranych izoform cytochromu P450 u szczurów poddanych indukcji tolerancji alkoholowej”.

Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak

Opiekun: dr n. farm. Michał Szulc

2. “Aminowe analogi geldanamycyny jako potencjalne związki o działaniu cytostatycznym”.

Kierownik: dr n. farm. Piotr Ruszkowski

Opiekun: dr n. farm. Piotr Ruszkowski

3. “Analiza rodzaju i częstości występowania interakcji lekowych na oddziałach niezabiegowego szpitala klinicznego".

Kierownik: prof. UM dr hab. Marzena Dworacka

Opiekun: prof. UM dr hab. Marzena Dworacka

4. “Zmiany ekspresji genów kodujących niektórych przedstawicieli enzymów I fazy biotranformacji ksenobiotyków w wątrobie szczurów z tolerancją alkoholową”.

Kierownik: dr n. farm. Michał Szulc

Opiekun: dr n. farm. Radosław Kujawski

5. “Analiza zgodności postępowania farmakologicznego w zakażeniach ze standardami antybiotykoterapii w wybranych oddziałach szpitala klinicznego”.

Kierownik: dr hab. Hanna Winiarska

Opiekun: dr hab. Hanna Winiarska

6. “Badania aktywności przeciwnowotworowej nowych pochodnych acyllowanych oksymów kwasu olealonowego”.

Kierownik: dr n. farm. Piotr Ruszkowski

Opiekun: dr n. farm. Piotr Ruszkowski

7. “Analiza zwiazku krótko i długoterminowego wyrównania metabolicznego cukrzycy z ryzykiem wystąpienia obniżenia nastroju u pacjentów z cukrzycą”.

Kierownik: dr n. farm. Katarzyna Manikowska

Opiekun: dr n. farm. Katarzyna Manikowska

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56 KONKURS PRAC MAGISTERSKICH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

Serdecznie zapraszam tegorocznych magistrantów Wydziału Farmaceutycznego do wzięcia udziału w 56 edycji Konkursu Prac Magisterskich, który odbędzie sie w dniu 16 października br.

Komitet Organizacyjny Konkursu Prac Magisterskich Wydziału FarmaceutycznegoLinki informacyjne:

http://wf.ump.edu.pl/aktualnosci/56-konkurs-prac-magisterskich-wydzialu-farmaceutycznego

http://wf.ump.edu.pl/aktualnosci/finalisci-56-konkursu-prac-magisterskich-wydzialu-farmaceutycznego


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                             55 KONKURS PRAC MAGISTERSKICH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

Serdecznie zapraszam tegorocznych magistrantów Wydziału Farmaceutycznego do wzięcia udziału w 55 edycji Konkursu Prac Magisterskich, który odbędzie sie w dniu 24 lub 25 października 2019 r.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego

/-/ dr hab. Barbara Thiem, prof. UM


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tematy prac magisterskich na rok akademicki 2019/2020:

 

1. “Analiza zdarzeń niepożądanych w zakresie antybiotykoterapii w wybranych oddziałach szpitala klinicznego”.

Kierownik: dr hab. Hanna Winiarska

Opiekun: dr farm. Katarzyna Manikowska

2. “Analiza związku pomiędzy sposobem farmakoterapii a ryzykiem wystąpienia zaburzeń depresyjnych u osób z cukrzycą typu 2”.

Kierownik: dr hab. Hanna Winiarska

Opiekun: dr farm. Katarzyna Manikowska

3. “Ekspresja metaloproteinaz w surowicy krwi chorych na cukrzycę typu 2 w zależności od sposobu leczenia".

Kierownik: prof. UM dr hab. Marzena Dworacka

Opiekun: prof. UM dr hab. Marzena Dworacka

4. “Modulacja ekspresji genu CYP2E1 w limfocytach u zwierząt poddanych indukcji tolerancji alkoholowej”.

Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak

Opiekun: dr farm. Michał Szulc

*4. "Rola zmiany aktywności oraz wariantów polimorficznych CY2E1 oraz dehydrogenazy alkoholowej w metabolizmie alkoholu".

5. “Analiza ekspresji genów CYP2E1 i ADH w wątrobie szczurów poddanych indukcji tolerancji alkoholowej”.

Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak

Opiekun: dr farm. Radosław Kujawski

*5. "Aktywność dehydrogenazy aldehydowej oraz katalazy i ich polimorfizm w metabolizmie alkoholu – współczesny stan wiedzy ".

6. “Udział salidrozydu w modulacji ekspresji genów dopaminergicznych w prążkowiu szczurów z tolerancją alkoholową”.

Kierownik: dr farm. Michał Szulc

Opiekun: dr farm. Radosław Kujawski

*6. "Udział transmisji dopaminergicznej w patomechanizmie uzaleznienia alkoholowego – aktualny stan wiedzy".

7. “Badanie aktywności cytostatycznej dimerów kwasu oleanolowego”.

Kierownik: dr farm. Piotr Ruszkowski

Opiekun: dr farm. Piotr Ruszkowski

8. “Poszukiwanie aktywnych biologicznie polimerów wykorzystywanych jako nośniki leków przeciwnowotworowych.

Kierownik: dr farm. Piotr Ruszkowski

Opiekun: dr farm. Piotr Ruszkowski

9. “Wpływ temozolomidu na transport domózgowy leków przeciwpadaczkowych”.

Kierownik: dr farm. Piotr Ruszkowski

Opiekun: dr farm. Piotr Ruszkowski

10. “Wpływ kannabidiolu na ekpresję receptorów gabaergicznych w mózgu szczurów poddanych rozwojowi tolerancji alkoholowej”.

Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak

Opiekun UAM (Wydział Biologii): prof. dr hab. Hanna Kmita

Opiekun UMP: dr farm. Radosław Kujawski

*10. "The influence of ethanol on the expression of gabaergic receptors in the mesolimbic system - state of art".

**11. "Mesolimbic dopaminergic system as the target of the alcohol action and its modulation under the influence of selected plant xenobiotics - state of art". 

Kierownik: dr farm. Michał Szulc

Opiekun: dr farm. Radosław Kujawski

* zmiana tematu pracy
** 
Praca wyróżniona w 56. Konkursie Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego UMP (16.10.2020).


 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tematy prac magisterskich na rok akademicki 2018/2019:

1. Analiza wpływu paroksetyny na układ inkretynowy na podstawie stężenia GLP-1 w hipokampie.

Kierownik: dr hab. med. Hanna Winiarska

Opiekun: dr farm. Katarzyna Manikowska  

2. Analiza wpływu wenlafaksyny na układ inkretynowy na podstawie stężenia GLP-1 w hipokampie.

Kierownik: dr hab. med. Hanna Winiarska,

Opiekun: dr farm. Katarzyna Manikowska  

3. Walidacja genów referencyjnych w toku oceny ekspresji receptorów dopaminergicznych w mózgu szczurów w eksperymentalnym modelu tolerancji alkoholowej.

Kierownik: Prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak

Opiekun: dr farm. Michał Szulc.

4. Wybór genów referencyjnych w strategii kwantyfikacji ekspresji receptorów kannabinoidowych w modelu rozwoju tolerancji alkoholowej u szczurów.

Kierownik: Prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak

Opiekun: dr farm. Radosław Kujawski.

5. Badania aktywności cytostatycznej modyfikowanych pochodnych gemcytabiny.

Kierownik i opiekun: dr farm. Piotr Ruszkowski.

6. Wpływ leków przeciwpadaczkowych na integralność bariery krew-mózg in vitro.

Kierownik i opiekun: dr farm. Piotr Ruszkowski.

7. Udział wybranych substancji pochodzenia roślinnego w hamowaniu rozwoju tolerancji alkoholowej u szczurów.

Kierownik: Prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak

Opiekun: dr farm. Michał Szulc.

8. Neopteryna i adropina jako nowe markery stanu zapalnego u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym ze współistniejącymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej.

Kierownik i opiekun: dr farm. Magdalena Borowska

9. Ocena ekspresji metaloproteinaz u chorych z ostrym zespołem wieńcowym powikłanym zaburzeniami gospodarki węglowodanowej.

Kierownik i opiekun: dr hab. med. Marzena Dworacka, prof. UM.